head-bannonggo-min
วันที่ 28 กันยายน 2021 2:26 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
หน้าหลัก » นานาสาระ » การพัฒนา ของระบบทุนนิยม ทุนนิยมเสรีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

การพัฒนา ของระบบทุนนิยม ทุนนิยมเสรีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

อัพเดทวันที่ 30 เมษายน 2021

 

การพัฒนา

การพัฒนา ของระบบทุนนิยม ได้ผ่านไปแล้ว 2ขั้นตอนคือ ก่อนคริสต์ทศวรรษ1870 มีลักษณะการแข่งขันเสรีที่เรียกว่า ทุนนิยมเสรี หลังจากทศวรรษที่1870 มันค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่ขั้นตอนการผูกขาด ไปจนถึงปลายศตวรรษที่19 และต้นศตวรรษที่20 ศตวรรษ การผูกขาดได้เข้ามาแทนที่การแข่งขันอย่างเสรี และกลายเป็นลักษณะหลักซึ่งเรียกว่า ทุนนิยมผูกขาด หรือจักรวรรดินิยม

ทุนนิยมเสรี ก่อตั้งขึ้นหลังจากชนชั้นนายทุน ทำลายระบบศักดินา และอยู่ในช่วงของ การพัฒนา ระบบทุนนิยมในขั้นสูง ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้ การแข่งขันอย่างเสรีมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ภายใต้อิทธิพลของกฎหมาย มูลค่าส่วนเกินเพื่อที่จะทำกำไรได้มากขึ้น นายทุนได้เปิดตัวการแข่งขันที่ดุเดือดซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ชนชั้นกระฎุมพี ในช่วงเวลานี้ได้สนับสนุนลัทธิที่ไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนศักดินา และการแยกตัวออกจากระบบศักดินา

เรียกร้องให้ดำเนินนโยบายการค้าเสรี เปิดตลาดในประเทศ และโลกที่กว้างขวาง สนับสนุนว่ารัฐไม่ควรแทรกแซงชีวิตทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดเงื่อนไข สำหรับการไหลเวียนของเงินทุน และแรงงานอย่างเสรี ด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องจักร และการก่อตัวของตลาดโลก ทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น เป็นสากลมากขึ้น เนื่องจากเงินทุน สามารถโอนได้อย่างเสรีระหว่างองค์กรต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ นายทุนทุกคน จึงถูกบังคับให้ต้องปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้คงอยู่ในตลาด ด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ของผลผลิตของระบบทุนนิยมเท่านั้น

แต่ยังเพิ่มความขัดแย้ง ระหว่างการผลิตที่เป็นระบบขององค์กรแต่ละแห่ง และความโกลาหลของการผลิตในสังคมทั้งหมด ทำให้ความขัดแย้งระหว่างการผลิต และการบริโภคมีความขัดแย้งมากขึ้น จากวิกฤตเศรษฐกิจ แน่นอนว่า ในกระบวนการแข่งขันอย่างเสรี องค์กรขนาดใหญ่ สามารถใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ล่วงหน้าได้ พวกเขาอาศัยความได้เปรียบทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ผนวกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าด้วยกัน

สถานการณ์ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ค่อยๆ ปรากฏรวบรวมการผลิต และทุนในมือของนายทุนใหญ่ กระบวนการพัฒนาของการแสดงทุนนิยมว่า การแข่งขันโดยเสรี ย่อมจะนำไปสู่ความเข้มข้นของการผลิต การพัฒนาที่เข้มข้น จนถึงขั้นตอนหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า จะเข้าสู่การผูกขาดโดยธรรมชาติ เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่หลายสิบแห่ง สามารถสร้างข้อตกลงระหว่างกันได้อย่างง่ายดาย ในทางกลับกัน เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำให้การแข่งขันยาก และก่อให้เกิดการผูกขาด

ในช่วงทศวรรษที่1960-1970 ในศตวรรษที่19 การแข่งขันอย่างเสรีมาถึงจุดสูงสุด เมื่อองค์กรผูกขาดเพิ่งเริ่มแตกหน่อ ในช่วง 30ปีที่ผ่านมาของศตวรรษที่19 มีวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงหลายครั้งในปีพ.ศ.2416 วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรง และรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนได้เกิดขึ้น ซึ่งทำให้การแข่งขันระหว่างองค์กรต่างๆ หน่วยงานต่างๆ และประเทศต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น เร่งการกระจุกตัวของการผลิตกระบวนการนี้ ยังส่งเสริมคลื่นของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

วิธีการผลิตเหล็กแบบใหม่ที่คิดค้นขึ้นทีละอย่าง ในช่วงปลายทศวรรษ1960 ส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานเหล็กขนาดใหญ่ และโรงงานโลหะ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2410-2428 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์สันดาป ภายในและกังหันไอน้ำ ถูกผลิตขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า และปรากฏขึ้นทีละแห่ง รถราง พ.ศ.2422 รถยนต์ พ.ศ.2428 และเครื่องบิน พ.ศ.2446 ในช่วงต้นทศวรรษ1990 ไฟฟ้าได้รับการส่งเสริมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีใหม่ๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในโครงสร้างอุตสาหกรรมทุนนิยม และวางรากฐานวัสดุ และเทคโนโลยี สำหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ในปีพ.ศ.2413 ผลผลิตเหล็กของโลกมีเพียง 520,000ตัน และในปีพ.ศ.2443 เพิ่มขึ้นเป็น 28.3ล้านตันเพิ่มขึ้น 54เท่า การผลิตเหล็กที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักร และอุตสาหกรรมการขนส่ง ในปีพ.ศ. 2413 ความยาวรวมของเส้นทางรถไฟของโลกคือ 210,000กิโลเมตร ในปีพ.ศ.2443 ขยายเป็น 790,000กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเหล็กเครื่องจักร และการขนส่งได้ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้พลังงาน ตั้งแต่ปีพ. ศ.2413-2443 การผลิตถ่านหินของโลกเพิ่มสูงขึ้นจาก 210ล้านตันเป็น 770ล้านตันเพิ่มขึ้นจากเดิม ในช่วง 30ปีนี้ ผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมโลกเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม > เต้านม มีการจำแนกออกกี่ประเภทและต่างจากภาวะเต้านมโตอย่างไร?

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก