head-bannonggo-min
วันที่ 5 กรกฎาคม 2024 2:40 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » ICT ว่าด้วยการใช้ระบบICTของโรงเรียนบ้านหนองโก

ICT ว่าด้วยการใช้ระบบICTของโรงเรียนบ้านหนองโก

อัพเดทวันที่ 23 ตุลาคม 2020

ICT ว่าด้วยการใช้ระบบICTของโรงเรียนบ้านหนองโก

ICT  โดยทางโรงเรียนบ้านหนองโก ได้จัดการทำคลิปวิดีโอการเรียนการสอน วิธีใช้งาน ICT โดยมีรายละเอียดและวิธีสอนการใช้งานดังต่อไปนี้

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก