head-bannonggo-min
วันที่ 28 มิถุนายน 2024 7:30 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » พ่นยากำจัดยุงลาย ให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองโก

พ่นยากำจัดยุงลาย ให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองโก

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

พ่นยากำจัดยุงลาย ได้รับอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

พ่นยากำจัดยุงลาย โรงเรียนบ้านหนองโก ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ใหญ่ประกิต พุ่มพวง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองโก คณะ อสม. จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก และ คณะกรรมการสถานศึกษา  ที่ได้เข้ามาพ่นยากันยุง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย

พ่นยากำจัดยุงลาย

พ่นยากำจัดยุงลาย

กำจัดยุงลาย

กำจัดยุงลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก