head-bannonggo-min
วันที่ 8 สิงหาคม 2022 10:58 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » แนะแนว เรื่องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโก

แนะแนว เรื่องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโก

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

แนะแนว โดยทางโรงเรียนบ้านคาวิทยาได้เข้ามาแนะแนวแนวทางเรียนต่อ

แนะแนว ทางโรงเรียนบ้านหนองโกขอขอบคุณ อาจารย์จากโรงเรียนบ้านคาวิทยา ที่ได้เข้ามา แนะนำแนวทาง เพื่อการเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโก

แนะแนว

แนะแนว

โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านหนองโก